Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild
  • Hem
  • Om bygdegården

Om bygdegården

Välkommen till Guldsmebackens Bygdegårdsförening,
bygdegården finns för dig och blir vad vi gör den till.

Vår bygdegård ligger i Haga by vid vackra Locknesjön.

Bygdegården var tidigare byskola och kallas därför ibland ”Haga skola”.
Bygdegårdens verksamhet är öppen för alla åldrar och alla boende i och kring sjön.

 Vi i styrelsen vill verka för att bygdegården fortsätter vara en trevlig samlingsplats och ett lokalt kulturhus. För att åstadkomma detta behöver vi bli fler medlemmar.
Fler medlemmar ger mer resurser till ett utvidgat kontaktnät, förhoppningsvis fler idéer och mer engagemang. Bygdegården är en liten pärla i bygden som är mycket uppskattad.

Bli gärna medlem för att stödja allas vår bygdegård.
Medlemskap kostar 200 kronor per person, 300 kronor/familj och kalenderår.

Avgiften betalas in på bankgiro 5436-3981, eller Swish kontot 123 207 44 41, förutom namn och adress ange också e-postadress.

Medlemmar som hyr lokalen får göra det till en lägre kostnad.

Alla bidrag och alla medlemmar är välkomna!

 
Vår styrelse består 2023 av: Kerstin Sunnerheim- ordförande, Micke Handmark- vice ordförande, Lars-Peter Johnsson- sekreterare, Urban Hallqvist- kassör, Maria Jönsson, Lennart Pettersson, Renée Wass Rydow, Roland Rydow, Martin Axelsson, Johanna Nestor.
Programråd: Anki Hallqvist, Anders Eriksson, Egon Persson, Camilla Olsson.
Valberedning: Anki Hallqvist, Camilla Olsson.